Zpracování osobních údajů

Informace o zpracování osobních údajů

 

1. Identifikační údaje provozovatele a odpovědné osoby

Provozovatelem osobních údajů je společnost Ekopyro CZ s.r.o., se sídlem Jaurisova 515/4, 14000 Praha 4 - Michle, IČ 06463363, zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spisová značka číslo C 282610 (dále jen "společnost Ekopyro") , která zpracovává osobní údaje za podmínek uvedených níže.

Společnost Ekopyro jmenovala za svého odpovědného zástupce Mateje Jurčišina, e-mailová adresa ekopyro1@gmail.com, telefonní číslo 0904544708 (kontakt na zákaznickou linku, která vás propojí).

2. Zpracování osobních údajů na jednotlivé účely:

a. Nákup zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží a vyřizování reklamací

Společnost Ekopyro zpracovává (i) za účelem nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, údaje o zakoupeném zboží a údaje související s platbou za zboží (číslo účtu ,uhrazena částka, datum připsání úhrady na účet společnosti Ekopyro), (ii) pro účely vyřizování reklamací kromě údajů uvedených v bodě (i) ​​i údaje o reklamovaném zboží a údaje uvedené zákazníkem při uplatnění reklamaci.

Právním základem zpracování osobních údajů je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu a dodání zboží zákazníkovi 6 odst. 1 písm. b) nařízení o ochraně fyzických osob při zpracovávání osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, kterým se zrušuje směrnice 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (dále jen "Nařízení GDPR") a (ii) v případě vyřizování reklamací článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR.

Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je (i) v případě nákupu zboží prostřednictvím e-shopu, dodání zboží zákazníkovi a řešení jiných událostí nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží, (ii) v případě vyřizování reklamací pro účely plnění zákonné povinnosti společnosti Ekopyro.

 Příjemci osobních údajů jsou následující osoby:

 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel,
 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Ekopyro.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období plnění smlouvy o koupi zboží a během běhu záruční lhůty na dodané zboží.

b. Prodej zboží mimo nabídky e-shopu

Společnost Ekopyro zpracovává pro účely prodeje zboží mimo nabídky e-shopu následující osobní údaje zákazníka: jméno, příjmení a detail objednávky.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné na základě žádosti zákazníka o koupi zboží, které není v nabídce e-shopu. Osobní údaje jsou zpracovávány během plnění smlouvy o koupi zboží a běhu záruční lhůty na dodané zboží.

c. Nezávazná objednávka zboží

Společnost Ekopyro zpracovává pro účely nezávazné objednávky zboží následující osobní údaje potenciálního zákazníka: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa a údaje o nezávazné objednávce.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné na základě žádosti potenciálního zákazníka o nezávaznou objednávku zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel,
 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Ekopyro.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu od podání žádosti o nezávaznou objednávku do uzavření smlouvy o koupi zboží nebo zrušení nezávazné objednávky zboží.

e. Objednávka zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně

Společnost Ekopyro zpracovává pro účely objednávky zboží jménem zákazníka přes e-shop na prodejně jeho následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová, adresa a údaje o objednaném zboží.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné pro plnění smlouvy o koupi zboží.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • kurýrní nebo přepravní společnost, která zajišťuje dodávku zboží zákazníkovi, jako další provozovatel nebo zprostředkovatel,
 • servisní partneři, dodavatelé, pojišťovny, externí právní zastoupení, jiné orgány v spotřebitelském řízení, přepravní společnosti v souvislosti s vyřizováním reklamací a pojistných událostí jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé
 • orgány finanční správy, daňoví poradci a auditoři jako provozovatelé nebo zprostředkovatelé, pokud je to nezbytné pro splnění zákonné povinnosti společnosti Ekopyro.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k převzetí zboží ze strany zákazníka nebo předčasnému ukončení smlouvy o koupi zboží.

f. Registrace a provoz e-shopu

Společnost Ekopyro zpracovávaných účely registrace a provozu e-shopu následující osobní údaje: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa a historie objednávek.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné pro zajištění registrace v e-shopu a provozu e-shopu.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost Netix Solutions, s. r. o. se sídlem Jarmočná 48, 064 01 Stará Ľubovňa, IČ: 43783627, zapsaná v obchodním rejstříku Okresního soudu Prešov odd. Sro, vl.č.19299 / P

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu trvání registrace v e-shopu.

g. Poskytování telefonické a e-mailové podpory zákazníkům

Společnost Ekopyro zpracovává pro účely poskytování telefonické a e-mailové podpory následující osobní údaje zákazníků: jméno, příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa, adresa, historie objednávek a v případě telefonické podpory i nahrávky hovorů z telefonické zákaznické podpory.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR a v souvislosti s nahrávkou telefonického hovoru 6 odst. 1 písm. a) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné pro poskytnutí podpory, přičemž v případě zvukové nahrávky je souhlas a tím i zpracování osobních údajů prostřednictvím zvukové nahrávky dobrovolné.

Příjemci osobních údajů jsou tito zprostředkovatelé:

 • společnost WEDOS Internet, a.s., se sídlem Masarykova 1230, 37341 Hluboká nad Vltavou, Česká republika, IČ: 28115708, zapsaná v Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka B 1886

Osobní údaje jsou zpracovávány během záruční doby zakoupeného zboží.

i. Řešení stížností zákazníků

Společnost Ekopyro zpracovává pro účely řešení stížností zákazníků následující osobní údaje: jméno, příjmení, údaje uvedené ve stížnosti a v závislosti na tom jakým způsobem zákazník stížnost podal i jeho adresu, telefonní číslo nebo e-mailovou adresu.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné k vyřešení stížnosti zákazníka.

Osobní údaje jsou zpracovávány během období než dojde k vyřešení stížnosti zákazníka.

k. Soutěže na Facebooku

Společnost Ekopyro zpracovává pro účely realizace soutěží prostřednictvím Facebooku následující osobní údaje: údaje uvedené v profilu soutěžícího a v případě vítěze i jeho jméno, příjmení, telefonní číslo, adresu a fotografii s výhrou.

Právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné pro účely realizace soutěže v souladu s jejími podmínkami.

Příjemcem osobních údajů vítěze v rozsahu fotografie a případně označení jménem a příjmením je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svojí Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány běhu záruční lhůty na dodané zboží, nebo po dobu nezbytnou pro vyhodnocení soutěže.

l. Poskytování podpory přes Facebook

V případě, že se dotyčná osoba rozhodne požádat o poskytnutí podpory přes Facebook, společnost Ekopyro bude zpracovávat osobní údaje uvedené ve facebookovém profilu dotčené osobě a údaje, které jí dotyčná osoba sama během komunikace poskytne.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je poskytnutí podpory na žádost zákazníka a právním základem zpracování osobních údajů je článek 6 odst. 1 písm. b) Nařízení GDPR. Poskytnutí osobních údajů a jejich zpracovávání společností Ekopyro je nezbytné na poskytnutí podpory na žádost zákazníka

Příjemcem osobních údajů je společnost Facebook Ireland Ltd., se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko jako provozovatel, přičemž tato společnost bude osobní údaje zpracovávat v souladu se svou Politikou ochrany osobních údajů (https://www.facebook.com/policy.php).

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytnou pro poskytnutí podpory požadované zákazníků.

m. Uplatňování nároků společnosti Ekopyro

Společnost Ekopyro zpracovává pro účely nároků společnosti Ekopyro následující údaje: údaje uvedené ve smlouvách se zákazníky a dodavateli, údaje uvedené v reklamacích, údaje potřebné k podání žaloby společností Ekopyro, údaje uvedené v žalobě proti společnosti Ekopyro, údaje uvedené v záznamech o krádežích, údaje vedeny v účetnictví a jiné údaje potřebné v souvislosti s případným uplatňováním nároků nebo hájení zájmů společnosti Ekopyro.

Účelem zpracování těchto osobních údajů je oprávněný zájem provozovatele a právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR. Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti Ekopyro. Oprávněným zájmem společnosti Ekopyro je přitom ochrana jejího majetku jakož i ochrana proti neodůvodněnému uplatňování nároků vůči společnosti Ekopyro.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • soudy, orgány veřejné správy, právní zástupci, daňoví poradci a jiní odborní poradci jako provozovatelé.

Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu vedení soudního sporu a během promlčecí lhůty během které mohou být vůči společnosti Ekopyro uplatňované nároky nebo během které si společnost může uplatnit své vlastní nároky.

n. Plnění zákonných povinností společnosti Ekopyro

Společnost Ekopyro zpracovává osobní údaje uvedené v písm. a) až m) za účelem plnění zákonných povinností společnosti Ekopyro.

Právním základem zpracování je článek 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR (např. zákon o účetnictví, zákon o dani z přidané hodnoty, zákon o dani z příjmů, zákon o ochraně spotřebitele, zákon o archivnictví a spisové). Zpracování osobních údajů společností Ekopyro je nezbytné k plnění zákonných povinností společností Ekopyro.

Příjemcem osobních údajů jsou následující osoby:

 • daňoví poradci, auditoři, soudy a orgány veřejné správy jako provozovatelé

Osobní údaje jsou zpracovávány během doby vyžadované příslušným právním předpisem.

3. Práva dotčené osoby

Dotyčná osoba má právo podat návrh na zahájení řízení na Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, pokud se domnívá, že je přímo dotčena na svých právech stanovených Nařízením GDPR nebo příslušnými právními předpisy.

Dotyčná osoba má vůči provozovateli právo (i) požadovat přístup k osobním údajům, (ii) na opravu osobních údajů, (iii) na vymazání osobních údajů, (iv) na omezení zpracování osobních údajů, (v) právo na přenositelnost osobních údajů a ( vi) právo namítat proti zpracovávání osobních údajů. Tato práva si dotyčná osoba může uplatnit kontaktováním společnosti Ekopyro:

a) písemně zasláním dopisu na adresu sídla společnosti s uvedením jména a příjmení odpovědné osoby pod názvem společnosti,

b) elektronicky zasláním e-mailu na výše uvedenou e-mailovou adresu nebo

c) telefonicky na výše uvedeném čísle.

d). Příslušné právní předpisy

Příslušným právním předpisem je především Nařízení GDPR, aplikovatelný zákon o ochraně osobních údajů v účinném znění a ostatní aplikovatelné obecně závazné právní předpisy

 

V Praze dne 30.04.2018

Nastavení cookies